top of page
Hawaiian Ki'i

THE RISE OF THE ANCESTORS

Written by Keoni Kealoha Alvarez

Hawaiian translation: 


E lohe i ka leo o ko kākou mau kūpuna

I ka‘i lewa ‘ia e ka makani

Lilo i ka pō

E ku‘i hekili

E ‘ōlapa ka uila i ke ao

E uē ka lani

E uwō ke kai

E lua‘i pele

E ‘ōpa ‘ipa‘i ka honua

No nā kūpuna o Hawai‘i nei

English translation: 

Hear the voice of our ancestors 

Carried by the wind

May the day turn into night

May the thunder rumble

May the lighting fill the sky

May the rain fall

May the ocean roar

May the volcano erupt wth fire and sulfur

May the ground shake

for the ancestors of Hawai‘i 

Hawaiian Chant

Kahuna Chant

Iwi Chant

Keoni Alvarez

THE RISE OF THE ANCESTORS CHANT - Charles Kaupu
00:00 / 00:00
bottom of page